Polecają:

O Projekcie

Jestes tu: HOME » O Projekcie

„EKONOMISTA – pilotażowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

Człowiek najlepsza inwestycja …

Jeśli jesteś nauczycielem przedmiotów zawodowych lub instruktorem praktycznej nauki zawodu w szkole o profilu ekonomicznym, pos iadasz wiedzę teoretyczną, ale brak Ci praktyki – ten projekt jest dla Ciebie!

Celem projektu „EKONOMISTA” jest podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez uczestnictwo w praktykach, w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach z terenu województwa Pomorskiego.

Praktyka przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych, a zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi obserwację i wypracowanie dobrych rozwiązań łączenia kształcenia teoretycznego z praktyką. Wiedza zdobyta przez uczestników praktyk przyczyni się do dalszego doskonalenia programu nauczania w szkołach.

Uczestnikami projektu „EKONOMISTA” mogą zostać nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu  w szkołach o profilu ekonomicznym z terenu całej Polski.  Szczegółowe wymagania oraz www.znizkinaocac.pl sposób doboru uczestników przedstawiono w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy do uczestnictwa w 10 dniowych, bezpłatnych praktykach w pomorskich przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

Termin realizacji praktyk:
od maja 2012 roku do stycznia 2015 roku


Dlaczego warto zostać uczestnikiem projektu?

 • uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!
 • Praktyki są realizowane w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych na terenie województwa pomorskiego
 • weryfikacja wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie warsztatu pracy poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy
 • wymiana doświadczeń w gronie pedagogów z terenu całej Polski
 • podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych jak i dydaktycznych

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • bezpłatne praktyki w profesjonalnie zarządzanym przedsiębiorstwie, instytucji finansowej w województwie pomorskim
 • bezpłatne zakwaterowanie w pobliżu miejsca realizacji praktyk
 • bezpłatne wyżywienie
 • zwrot kosztów podróży
 • pomoc ze strony opiekuna praktyk
 • ubezpieczenie NNW
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie oraz nabycie nowych umiejętności zawodowych
Po zakończeniu udziału w projekcie każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający nabycie nowych umiejętności zawodowych.

Posiadasz wiedzę teoretyczną, ale brak Ci praktyki?
Ten projekt jest dla Ciebie!

Dobierzemy odpowiedni czas i miejsce realizacji praktyk.
Formularze rekrutacyjne do pobrania w zakładce: REKRUTACJA

Projekt „EKONOMISTA” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Puck:  

Comments are closed.