Polecają:

Rekrutacja Uczestników

Jestes tu: HOME » Rekrutacja Uczestników

Informujemy, że dnia 1 kwietnia 2012 rozpoczynamy rekrutację do projektu „EKONOMISTA”.

Jeśli jesteś nauczycielem szkoły ponadgimnazjalnej o profilu ekonomicznym lub instruktorem praktycznej nauki zawodu i ch Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych Świdnica cesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w praktykach w profesjonalnie  zarządzanym przedsiębiorstwie, nie czekaj – zgłoś się już teraz!

Osoby zainteresowane udziałem w praktykach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz pobranie i wypełnienie następujących dokumentów rekrutacyjnych:

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy wysłać drogą pocztową na adres:

Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE

84-100 Puck
z dopiskiem „EKONOMISTA”

O zakwalifikowaniu się do projektu decydujemy na podstawie kompletu dokumentów aplikacyjnych nadesłanych drogą pocztową. Informacj o zakwalifikowaniu się do projektu przesyłamy drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgoszeniowym adres e-mail.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Uczestnikom projektu zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na praktyki. Osoby zainteresowane zwrotem
kosztów dojazdu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu oraz pobranie i wypełnienie poniższych dokumentów:

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

Informację o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz o terminie i miejscu praktyki zostaną przesłane na adres mai lowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku braku wolnych miejsc osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie wpisane zostaną na listę rezerwową.

Projekt  „EKONOMISTA” realizowany jest dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”.

/li

Comments are closed.